Om Kunstnernes Hus

Huset Photo

Kunstnernes Hus er et av Norges viktigste visningssteder for og formidlere av samtidskunst. Bygget er et arkitektonisk signalbygg tegnet av arkitektene Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas, og er et av de fremste eksemplene på møtepunktet mellom nyklassisisme og funksjonalisme i Norge.

Ved å være en bevisst samfunnsaktør har vi ansvar for å verne om kunstnerisk ytringsfrihet og kunstens plass i offentligheten. Med utstillinger, film, samtaler, omvisninger, konserter og seminarer er vi en myldrende storstue for kunst og kultur. Siden det åpnet i 1930 har Kunstnernes Hus presentert store internasjonale utstillinger og norske satsninger. Kunstnernes Hus er eid av Stiftelsen Kunstnernes Hus, en uavhengig kunstnerstyrt stiftelse opprettet av norske kunstnere i 1930.

Kunstnernes Hus Kino ble opprettet i 2016 i samarbeid med Atelier Oslo arkitekter. I kinoen vises et bredt spekter av kunstfilm i vid forstand: nyere spillefilmer, sjangerutfordrende dokumentarer og filmer laget av både norske og internasjonale billedkunstnere. Salen er en betydelig del av Kunstnernes Hus' satsning på å skape en levende arena for kunstnerisk tverrfaglig aktivitet, samtaler og debatt.