Atelierprogrammet

I samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo driver Kunstnernes Hus et atelierprogram på baksiden av huset. Åtte nyutdannede kunstnere fra KHiO avd. Kunstakademiet får årlig tildelt et ettårig atelierstipend, der de kan jobbe med nye produksjoner i et faglig stimulerende og sosialt miljø med nærhet til alle Kunstnernes Hus' tilbud, og med et eget studentgalleri i første etasje: Akademirommet.

I tillegg til å tilby arbeidsrom og visningsmuligheter for nyutdannete kunstnere, er atelierprogrammet en viktig komponent i Kunstnernes Hus’ formål om å være et hus for både visning og produksjon av ny kunst. Atelierprogrammet er initiert og finansiert av Fondet for kunst- og designstudenter (FKDS), som har som formål å støtte studenter ved avdelingene for Kunstakademiet, Kunst og håndverk og Design gjennom ulike stipendordninger.

Kunstnere 2020/2021

I 2020/2021 har vi gleden av å velkomme Emilie Magdalena De Rohan Birkeland, Camilla Edström Ödemark, Fanny Fermelin, Damla Kilickiran, Anna Sofie Mathiassen, Viktor Pedersen, Kaare Ruud og Simon Daniel Tegnander.

Kunstnere 2019/2020

Espen Kvålsvoll

Elise Macmillan

Eva Rosa Hollup Roald

Kim Laybourn

Louise Jacobs

Nathalie Fuica Sanchez

Niels Munk Plum

Vilje Vestenfor

Klikk her for å se produserte videoportretter.

Kunstnere 2018/2019

Agatha Wara

Christoffer A. Danielsson

Kristian S. Augland

Love Terins

Mor Efrony

Rickard Ravnanger All

Sofie Brønner

Urd J. Pedersen

Kunstnere 2017/2018

Ane Kvåle

Therese Frisk

Ronak Moshtaghi

Lykorgous Porfyris

Pete Fleming

Julie Karine Schie Olsen

Peder Horneland

Linnea Liukku

Kunstnere 2016/2017

Anna Daniell

Carl Mannov

Jessica MacMillan

Nora Joung

Ray Hegelbach

Ask Vatne Brean

Eirik Magnus Slyngstad

Istvan Virag

Kunstnere 2015/2016

Alan Armstrong

Tobias Danielsson

Solveig Lønseth

Miriam Hansen

Mikael Lo Presti

Andreas Øhman

Liv Karin Heie Ertzeid

Daniel Lynau

Kunstnere 2014/2015

Knut Ivar Huseby Aaser

Tiago Bom

Serina Erfjord

Ina Hagen

Martin Titus Boguslav

Chandra Sen

Sigbjørn Pilskog

Urd J. Pedersen & Calle Segelberg