Atelierprogrammet

I samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo driver Kunstnernes Hus et atelierprogram på baksiden av huset. Åtte nyutdannede kunstnere fra KHiO avd. Kunstakademiet får årlig tildelt et ettårig atelierstipend, der de kan jobbe med nye produksjoner i et faglig stimulerende og sosialt miljø med nærhet til alle Kunstnernes Hus' tilbud, og med et eget studentgalleri i første etasje: Akademirommet.

I tillegg til å tilby arbeidsrom og visningsmuligheter for nyutdannete kunstnere, er atelierprogrammet en viktig komponent i Kunstnernes Hus’ formål om å være et hus for både visning og produksjon av ny kunst. Atelierprogrammet er initiert og finansiert av Fondet for kunst- og designstudenter (FKDS), som har som formål å støtte studenter ved avdelingene for Kunstakademiet, Kunst og håndverk og Design gjennom ulike stipendordninger.

Klikk her for å se nylig produserte videoportretter til noen av Atelierprogrammets kunstnere.

Kunstnere 2019/2020

I 2019/2020 har vi gleden av å velkomme Espen Kvålsvoll, Elise Macmillan, Eva Rosa Hollup Roald, Kim Laybourn, Louise Jacobs, Nathalie Fuica Sanchez, Niels Munk Plum, Vilje Vestenfor.

Espen Kvålsvoll

I sin praksis bearbeider Espen Kvålsvoll en form for samling. Samling av forskjellige bilder, objekter, arkitektur elementer og ornamentikk. I de seneste årene har studioet vært et sted for å isolere disse forskjellige objektene og elementene fra deres opprinnelige kontekst og miljø. Hans malerpraksis bringer dem sammen som komposisjoner, og fjerner deres funksjon og reduserer dem for eksperimentering av billedrom, form og bevegelse. Kvålsvoll jobber også med utvidet maleri i form av skulptur og installasjon. Det er materialiteten i maleriet som opptar meg, materialiteten i overflaten som narrative spor av utførelse, behandling og fremstilling av billedlig rom. Seneste prosjekter er basert på kilder hvor han bruker elementer og ornamentikk fra kirker i forskjellige tidsepoker, interiør objekter, dekorativt interiør, gjerder, spiraltrapper fra salgssider, mobilkamera, tegneskisser, elementer og deler revet av bygninger, hus og gate omgivelser. Etter oppsamlingen blir de prosessert igjennom tegning eller ha det fysiske objektet tilstede i studioet.

Kvålsvoll pleier å utforske forskjellige aspekter ved billedrommet igjennom motiver i objekter og bilder; ornamentale, dekorative, ubøyelighet/solide og det organiske. Ved å rotere, demontere og gjenmontering av de forskjellige objektene smir jeg assosiasjoner og tilkoblinger fra forskjellige perioder, miljøer og symbolikk, samtidig som de abstraheres ved bruk av farge. Med å fjerne de fra sin kontekst, blir en form for kartlegging av objekter, sammenligning og likheter.

Elise Macmillan

Elise Macmillan (født California, USA, bostatt i Oslo) jobber med akustiske og elektroniske medier. Hun fremfører og komponerer som EMACS, skiver og vevet melodier i spøkelsesrike fragmenter og fleksible rytmer. Hun studerte datamusikk ved Stanford University og Hardingfele i Telemark. Hennes nye verk som kombinerer strenger og elektronikk med virtuelle og menneskelige stemmer vil bli spilt inn
på Embassy of Foreign Artists i Genève og EMS Elektronmusikstudion, Stockholm.

Eva Rosa Hollup Roald

Praksisen til Eva Rosa Hollup Roald består hovedsakelig av arbeid med video, tekst, lyd og fotografi. Tematikken er alltid basert på ulike former for virkelighet knyttet opp mot spesifikke deler av den ville naturen og/eller deler av samfunnet og deler av enkeltindividers virkelighet. Hun fullførte sin master ved kunstakademiet våren 2019, og gjorde et videoinstallasjonsprosjekt (Farm) i samarbeid med Ye Gyoung Choi om øya Sleneset i Nordland, og om lakseoppdrettsannleggene som ligger like ved. På øya Sleneset har hun også arbeidet med en serie fotografier om fordrevede alger over lang tid kalt Fordrevet Arrangement (2015-d.d.). Det neste året vil gå med til arbeid med manus til en fiksjonsfilm, research, tilrettelegging og start på to ulike dokumentar-baserte filmprosjekt; det ene om minner, det andre om snøras, et lengre tekstprosjekt i tillegg til videre arbeid med serien Fordrevet Arrangement.

Kim Laybourn

Kim Laybourn er dansk billedkunstner, uddannet ved kunstakademiet i Oslo, hvorfra han besidder en Bachelor og Mastergrad. Laybourn arbejder med installation, lyd, musik, tekst, skulptur, fotografi, print, animation, CGI og video.

Louise Jacobs

Louise Jacobs (b.1987, Oslo) holder en BFA fra Rietveld Akademiet og har studert siden ved Staedelschule i Frankfurt under Douglas Gordon. Med en nylig avsluttet MA fra Kunstakademiet i Oslo, er Jacobs for øyeblikket en FKDS atelier stipendiat på Kunstnernes Hus i Oslo. Hun arbeider hovedsaklig med det biografiske begjæret, hverdagslige materialer og verbale hallusinasjoner gjennom performance, tekst og skulptur, hvor emosjoner som sted og arbeid kan propellere mot en kunstnerisk produksjon av sårbarhet.

Nathalie Fuica Sanchez

Nathalie Fuica Sanchez (f. 1985, Bulgaria) jobber med skulptur og installasjon der materialer som benyttes som regel er tekstil, leire, tre og ready-mades.

Utgangspunktet for en ide består ofte av personlige erfaringer og bruddstykker av varierte kilder.

De mest fremtredende sidene ved kunstnerskapet er tanker om ulike former for funksjon, dannelser av uformelle visnings- og distribusjonsplattformer, higet etter positivitet og troen på at kunsten kan brukes som et helsefremmende verktøy.

Niels Munk Plum

Niels Munk Plum (f. 1992, Danmark) jobber med iscenesettelse av narrativer gjennom performance, lyd, installasjon og tekst. Han har blitt vist i Salzburg, Lisboa og København. I Norge har han i senere tid deltatt på Destiny's Gratinée på Kunstnernes Hus (2019), After School Special på Bergen Kunsthall (2018) og på Sexy Bydel på Oslo Kulturnatt (2017).

Vilje Vestenfor

Vilje Vestenfor (b. 1989, Oslo) har en master fra Kunstakademiet i Oslo og en bachelor fra Kunsthøyskolen i Bergen. Gjennom tekst, video, installasjon og performance setter hun sammen fragmenter som danner nye sammenhenger og narrativ i en gråsone mellom virkelighet og fiksjon. Indre psykologiske tilstander settes i forbindelse med ytre omstendigheter som medievirkeligheten, konsumkulturen og selvoptimaliseringsbølgen. I arbeidet hennes tematiserer hun bevisste og ubevisste strategier som mennesker utvikler for å holde følelsen av meningsløshet på en armlengdes avstand

Kunstnere 2018/2019

Agatha Wara

Christoffer A. Danielsson

Kristian S. Augland

Love Terins

Mor Efrony

Rickard Ravnanger All

Sofie Brønner

Urd J. Pedersen

Kunstnere 2017/2018

Ane Kvåle

Therese Frisk

Ronak Moshtaghi

Lykorgous Porfyris

Pete Fleming

Julie Karine Schie Olsen

Peder Horneland

Linnea Liukku

Kunstnere 2016/2017

Anna Daniell

Carl Mannov

Jessica MacMillan

Nora Joung

Ray Hegelbach

Ask Vatne Brean

Eirik Magnus Slyngstad

Istvan Virag

Kunstnere 2015/2016

Alan Armstrong

Tobias Danielsson

Solveig Lønseth

Miriam Hansen

Mikael Lo Presti

Andreas Øhman

Liv Karin Heie Ertzeid

Daniel Lynau

Kunstnere 2014/2015

Knut Ivar Huseby Aaser

Tiago Bom

Serina Erfjord

Ina Hagen

Martin Titus Boguslav

Chandra Sen

Sigbjørn Pilskog

Urd J. Pedersen & Calle Segelberg