Atelierprogrammet

I samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo driver Kunstnernes Hus et atelierprogram på baksiden av huset. Åtte nyutdannede kunstnere fra KHiO avd. Kunstakademiet får årlig tildelt et ettårig atelierstipend, der de kan jobbe med nye produksjoner i et faglig stimulerende og sosialt miljø med nærhet til alle Kunstnernes Hus' tilbud, og med et eget studentgalleri i første etasje: Akademirommet.

I tillegg til å tilby arbeidsrom og visningsmuligheter for nyutdannete kunstnere, er atelierprogrammet en viktig komponent i Kunstnernes Hus’ formål om å være et hus for både visning og produksjon av ny kunst. Atelierprogrammet er initiert og finansiert av Fondet for kunst- og designstudenter (FKDS), som har som formål å støtte studenter ved avdelingene for Kunstakademiet, Kunst og håndverk og Design gjennom ulike stipendordninger.

Agatha Wara

Christoffer A. Danielsson

Kristian S. Augland

Love Terins

Mor Efrony

Rickard Ravnanger All

Sofie Brønner

Urd J. Pedersen

Kunstnere 2017/2018

Ane Kvåle

Therese Frisk

Ronak Moshtaghi

Lykorgous Porfyris

Pete Fleming

Julie Karine Schie Olsen

Peder Horneland

Linnea Liukku

Kunstnere 2016/2017

Anna Daniell

Carl Mannov

Jessica MacMillan

Nora Joung

Ray Hegelbach

Ask Vatne Brean

Eirik Magnus Slyngstad

Istvan Virag

Kunstnere 2015/2016

Alan Armstrong

Tobias Danielsson

Solveig Lønseth

Miriam Hansen

Mikael Lo Presti

Andreas Øhman

Liv Karin Heie Ertzeid

Daniel Lynau

Kunstnere 2014/2015

Knut Ivar Huseby Aaser

Tiago Bom

Serina Erfjord

Ina Hagen

Martin Titus Boguslav

Chandra Sen

Sigbjørn Pilskog

Urd J. Pedersen & Calle Segelberg