osloBIENNALEN på Kunstnernes Hus

osloBIENNALEN FØRSTE UTGAVE 2019-2024 samarbeider med andre institusjoner for å utvikle nye former for kunstproduksjon og for å påvirke kulturpolitikk. Samarbeidet med Kunstnernes Hus i sesongen 2019/20 går ut på å koble Kunstnernes Hus Kino, et av Norges viktigste arena for kunstfilm og uavhengig film, med Oslobiennalens filmproduksjoner og filmproduksjonsenhet. Dette inkluderer utvikling av formidlingsprogrammer, seminarer og kunstnersamtaler.