Min Kunsthistorie

Vil du lære mer om kunsthistorien og få dypere innsikt i nålevende kunstneres forhold til sine forgjengere innen kunst og estetikk?

Min Kunsthistorie er ulike foredrag der vi inviterer kunstnere til å fortelle om sitt forhold til kunsthistorien med utgangspunkt i eget kunstnerskap. Kunstnere med forskjellig bakgrunn og ulike interesseområder som samlet sett kan belyse kunsthistorien fra forskjellige perspektiv, blir invitert. Dette er kunsthistorien sett gjennom en kunstners blikk, de personlige kunsthistoriene, som kunstnerne selv bærer på. Tanken er at på denne måten kunne formidle og gjøre synlig nye kunsthistorier som har falt på siden av de store mesterfortellingene og evige gjentagelsen av en snever gruppe kunstnere, teoretikere og kritikere. Gjennom å starte fortellingene med kunstnerskapene til nålevende aktive kunstnere beveger vi oss vekk fra den kronologiske fortellerstrukturen, og åpner opp for sidelengs assosiasjoner, baklengs blikk og kunsthistorier som overrasker og går på tvers av etablerte strukturer. Dette vil være rikt illustrerte forelesninger som inngang til, og fordypning i samtida kunstnerskap, like vel som interessante utvidelser av den kunsthistorien du kanskje kjenner fra før.

Foredragene foregår i Kunstnernes Hus Kino.