LNM 50 år

I tillegg til den todelte jubileumsutstillingen 1968 | 2018 - som vises parallelt i LNM på Bankplassen og i Kunstnernes Hus - ønsker vi å undersøke maleriets posisjon i samtiden gjennom filmvisninger, konsert, seminar og utstillingskatalog i tillegg til å drøfte hvordan dagens maleri relaterer seg til det historiske bakteppet:

Det sagnomsuste året 1968 markerer starten på en brytningstid i politikk og samfunn. Etableringen av LNM markerer på mange måter slutten på maleriets hegemoni her hjemme. Samtidig er det også en ny begynnelse.

Maleriet har på 50 år gått fra å være det dominerende kunstuttrykket til å bli en del av samtidskunstens mangfold. Maleriets død har blitt erklært med jevne mellomrom, kun for å bli etterfulgt av erklæringen om maleriets gjenoppstandelse. For mange eldre malere har det vært en krevende reise gjennom de siste tiårene. Men for mange yngre ligger det en frihet i at historiske bånd er revet over.