LEO Filmklubb for ungdom

Det finnes et stort utvalg nye filmer for unge med høy kunstnerisk verdi som sjeldent når fram til norske lerreter. Dette vil vi gjøre noe med! En uavhengig kino-programmering med fokus på film som kunstuttrykk, tilfører noe nytt til det filmtilbudet som eksisterer for ungdom i Norge.

LEO Filmklubb viser spesialplukket film én fredag i måneden for unge filminteresserte mellom 13 og 18 år. Programmet settes av et programråd bestående av ungdom tilknyttet klubben. For hvert program velger vi et tema, og hovedfilmen settes gjerne sammen med kortere filmer laget av ungdom, med konsert eller introduksjoner. Lager du film selv eller har du lyst til å være med å velge filmer til LEO filmklubb send en mail til: leo@kunstnerneshus.no

Medlemsskap koster 25 kr per semester. I tillegg koster hvert arrangement 50,-. Medlemskap er obligatorisk. Følg LEO Filmklubb på Facebook og instagram for oppdatert program!

Gratis for voksne som kommer i følge med ungdom. Billetter og medlemskap kan kjøpes på nett eller ved skranken i forkant av hvert arrangement.