Kunstnerportrettet

Kunstnerportrettet er en visningsserie som ser nærmere på filmens omgang med kunstneres liv og virke. Med denne serien ønsker vi å vise friske, kuriøse og engasjerende filmer som gir overraskende innfallsvinkler til kunstnerskap og kunstnerrollen.

Visningsserien er støttet av Fritt Ord.