Forskningsuken

Kunsthøgskolen i Oslo arrangerer kunstnerisk forskningsuke. Programmet består av workshops, presentasjoner, konferanser, screeninger, utstillinger og kunstnersamtaler etc.

Kunstnerisk forskning er en integrert del av Kunsthøyskolens aktiviteter. Forskningsuken skal bidra til en utvidet forståelse av praksisen, samt å heve det diskursive nivået for kunstnerisk forskning. Målet er å dele erfaringer, innsikt og kunnskap generert av praktisk-basert forskning med fakulteter, studenter og et utvidet publikum. Derfor er programmet – med få unntak - åpent for alle!

Nytt i 2019 er samarbeid med Kunstnernes Hus.