Filmskaper møter filmskaper

Filmskaper møter filmskaper er et samtalekonsept utarbeidet av filmskaperne Mariken Halle, Itonje Søimer Guttormsen, Gunhild Enger, Vibeke Heide og Ellen Ugelstad, i samarbeid med Kunstnernes Hus Kino. Konseptet er enkelt: to eller flere filmskapere settes sammen for dybdesamtaler om kunstneriske prosesser og produksjonsmetoder i film. Én filmskaper står i sentrum av hver samtale og samtalen varer i minimum en time. Det vises klipp fra filmer underveis. Ved å sette sammen filmskapere fra ulike generasjoner og med ulik bakgrunn og inngang til film, ønsker vi å framheve mangfoldet av metoder og prosesser, og å inspirere til større egenart og handlingsrom i filmfeltet. Vi arrangerer to samtaler høsten 2019 og to våren 2020. Arrangementene er støttet av Fritt Ord.