Den Kulturelle Spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken skal bidra til profesjonelle kunst- og kulturopplevelser for seniorer, ved at det tilrettelegges for ulike typer tilbud på ulike kulturarenaer, seniorsenter, sykehjem og andre arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet. Det kulturelle tilbudets innhold skal gjenspeile den mangfoldige gruppen seniorer som bor i byen. Noen tirsdager i forbindelse med våre skiftende utstillinger arrangerer vi gratis senioromvisninger med støtte fra Den kulturelle spaserstokken. Følg med på våre nettsider eller oppslag i resepsjonen på Kunstnernes Hus.