Familieprogram

Kunstnernes Hus familieprogram er aktiviteter lagt opp på barnas premisser der de voksne bidrar med sin kunnskap og erfaringer, men også kan bli inspirert og lære av de yngre. Vi ønsker med dette å få i stand opplevelser som både store og små kan ha glede av og gjøre sammen. Felles erfaringer blir til verdifulle minner som skaper nærhet mellom ulike generasjoner.