Unge Kunstneres Samfunds Jubileumsutstilling (UKS 50 år)

27.03.71 – 18.04.71