Tilman: Look Awry

25.05.06 – 26.06.06

Om utstillingen

Rundt midten av nittenhundretallet syntes det hevet over enhver tvil at maleriets framtid lå i abstraksjonen. I lys av samtidens kritikk av den nonfigurative kunsten, som ofte blir formulert som nekrologer, framstår denne antagelsen som ironisk. I henhold til påstanden om det abstrakte maleriets bortgang, skulle man tro at dagens abstrakte malere ikke gjør annet enn å parodiere en sjanger som forlengst har avgått ved døden. Ikke desto mindre griper Tilmans arbeider tak i oss og lokker oss nærmere bort til seg; de inviterer oss til å legge hodet på skakke for å se, til å sette oss på huk ved siden av arbeidene som ligger i stabler på gulvet, og følge de glimtende, fargesterke kantene og hjørnene. Kritikkens avfeining kan på ingen måte undertrykke det suggestive potensialet denne nærheten bærer i seg, en nærhet Tilman nå i snart et tiår har dradd oss inn i.

Arbeidenes enkelhet er bare tilsynelatende, for bak dem ligger et dristig grep: Det virker som om det er lite å se i bildene, men mye å si om dem. De siste tiårene har abstrakte malere hatt en nesten nevrotisk trang til å legitimere det de gjør, eller endatil forsøkt å rehabilitere hele det modernistiske abstraksjonsprosjektet. Tilmans arbeider antyder at det å se i seg selv kan være en fornyende handling, som ikke er underlagt smakens luner. Om det er slik at det abstrakte maleriets vitalitet er noe som ligger latent, og som avspores av morbide eufemismer, skal det kanskje ikke mer til enn at vi tar imot Tilmans lekne invitasjon til å se på nytt. Det er i hvert fall det Tilman innstendig oppfordrer oss til å gjøre. Og slik får han oss også til å ta de reduktive tendensene i etterkrigstidens maleri opp til ny vurdering, nettopp ved hjelp av dette maleriets fenomenologiske forehavender. Arbeidene hans antyder at dette er noe bare abstrakt maleri evner å gjøre, mens de kontant forfekter sin egen autentisitet.

Last ned presspakke her.