Tegninger av barn fra Møllergaten skole, Stig skole, Ruseløkka skole

10.05.79 – 20.08.79