Portrettegninger fra Skandinavisk Forening i Rom. Tegninger, bøker

28.02.78 – 19.03.78