Norge og Sovjet-Samveldet – forbindelser gjennom 1000 år

29.06.64 – 12.07.64