Nordiske tegnere

25.05.57 – 16.06.57

Kollektiv utstilling