Lars Hertevig

09.12.61 – 01.01.62

Minneutstilling