Karl Isakson

12.03.62 – 01.04.62

Arrangert av Nordisk Kunstforbund.