Karen Holtsmark

05.03.60 – 27.03.60

Retrospektiv utstilling