K.G. Bejemark, Lage Lindell, Gerdi Jacobs, Kjerstin Øvrelid, Rolf Dahle

17.03.79 – 08.04.79