Joseph Kosuth og Amerikansk Konseptualisme

14.10.95 – 12.11.95