Inger Lise Hansen

15.06.19 – 04.08.19

As part of the summer program at Kunstnernes Hus, we have the pleasure to present a selection of films by the renowned Norwegian artist Inger Lise Hansen at Kunstnernes Hus Kino. Every weekend throughout the summer, her award-winning film Tåke from 2018 will be on view. The film takes us on a journey to Beijing, Oslo, the Azores and Newfoundland, where the artist has filmed natural and man-made fog through various landscapes. Using a variety of movie and video formats, Super-8, 16mm and digital video, Hansen reflects on the phenomenon of fog as artistic and cinematic material with an underlying political and environmental perspective.

Om verket

"Tåke" er en landskapsfilm som fanger naturlige og menneskeskapte tåkescener i Beijing, Oslo, Azorene og Newfoundland. Ved å anvende en rekke ulike film- og videoformater, Super-8, 16 mm og digital video, reflekterer hun over fenomenet tåke som kunstnerisk og filmatisk materiale.

Tåke undersøker hvordan de ulike filmformatene oppfører seg i møte med en visuell hindring. Gjennom å utforske de ulike formatenes skarphet/kornethet og variasjonene i bildenes hastighet, tøyer kunstneren grensene for hva omgivelsene kan avdekke når vi observerer gjennom mekaniske øyne. Filmen tar oss med til ytterpunktene for hva som kan oppfattes ved å materialisere ellers usynlige bevegelser og atmosfæriske forhold.Det er også en forbindelse mellom kornene i filmmaterialet og de små partiklene som skal til for å danne både tåke og smog, som for eksempel pollen, sjøsalt, støv og partikkelforurensning.


En av de mest tåkedekte stedene i verden er Argentia i Newfoundland, som er en nedlagt militærbase og flyplass som nå for det meste består av gamle landingsbaner. Der blåser havtåken inn med høy hastighet fra Grand Banks, som er det punktet hvor Golfstrømmen og Labradorstrømmen møtes. Her produseres tåke konstant som et resultat av møtet med kald og varm luft.

I Beijing er det en kombinasjon av menneskelig aktivitet som kullfyring og fabrikkutslipp og naturlige årsaker som danner smog. Byen og de omkringliggende områdene består av leireoverflater eller «løss» som avgir støv. Når støvpartiklene er i luften binder de seg til fuktighet og bidrar til dannelsen av smog. I tillegg kommer det til tider sandstormer fra Gobi-ørkenen hvor skyer av røde sandpartikler dekker stor områder.

Parallelt med bildene skaper lydsporet en form for «lydtåke». Den sammenligner tapet av sikt med tap av hørbare frekvenser. Underveis i prosessen oppdaget kunstneren at måten lyden blir filtrert i tåke ligner på hennes eget hørselstap, hvor de høye frekvensene ikke lenger kan oppfattes. I tåken blokkerer de små vannpartiklene de samme frekvensene. Lydsporet er en komposisjon av sirener og signaler, hørselstester med varierende frekvenser og lyder fra opptaksstedene.

Regi: Inger Lise Hansen. Lyd: Farhad Kalantary, Kamera: Hilde Malme, Inger Lise Hansen. Produksjon: Inger Lise Hansen, Helga Fjordholm

Om kunstneren

Inger Lise Hansen (b. 1963) is a Norwegian artist with a background in experimental film and animation. She studied art at the University of East London and Central-St. Martin's College of Art and Design and completed a Master's degree in Fine Art Filmmaking from the San Francisco Art Institute in 1996. From the 90s her films have been featured in international institutions and galleries such as Tate Modern, National Gallery London, Jeu de Paume Paris, Tokyo Photographic Art Museum and Malmö Art Hall. She has received numerous awards from various film festivals, including the Vienna Independent Shorts, the Ann Arbor Film Festival and the Oberhausen International Short Film Festival.