Halvard Trætteberg

12.04.75 – 04.05.75

Offentlig heraldikk i Norge 1921-1975. Våpen, flagg, segl, symboler.