Gruppe Elg (Petter Brønn, Morten Juvet, Magne Rudjord), Bruno Lundstrøm, Kjell Lodberg Holm (Minne)

06.01.79 – 28.01.79