Georg Jacobsen

04.04.64 – 26.04.64

Retrospektiv utstilling