DDR

09.06.76 – 30.06.76

Nåtids maler, grafikk, skulptur fra DDR