Byen i Mennesket

17.08.68 – 01.09.68

Arrangert av Oslo Arkitektforening.