Berlin Theater

16.11.57 – 18.12.57

Dokumentasjonsutstilling