Anne Breivik, Kåre Jonsborg (1912-1977. Minne), Jørleif Uthaug, Randi Hoaas, 37 UNICEF-plakater i anledning av barneåret

10.02.79 – 04.03.79