Anna og Kresten Krestensen Samling

04.12.62 – 13.01.63