Amnesty International

19.02.77 – 16.03.77

Plakater laget for Amnesty International - Samvittighetsfangenes år 1977