4000 år Kinesisk skrift og trykk

22.06.57 – 14.07.57