37 UNICEF-plakater i anledning av barneåret

10.02.79 – 04.03.79