We want to use cookies that improve your experience on our site, help us analyze site performance and usage, and enable us to show relevant marketing content.

Open today 11-17 (Restaurant 12-20)

Digital content

Kunstnernes Hus har gjennom årene vært en arena for diskusjon, samtaler og møter mellom kunstnere, filmskapere, kuratorer og skribenter. Nedenfor finner du en oversikt over alle tilgjengelige samtaler og intervjuer. Mange av samtalene er tatt opp og kan spilles ved å klikke på linkene.