Lærerkveld


03.09.19 — Kl 18:00 - 21:00

Bli kjent med høstens formidlingsaktiviteter på Kunstnernes Hus formidlingsaktiviteter på Kunstnernes Hus forankret i lærerplanens kompetansemål, og få en smakebit fra workshoptilbudet vårt. Lærere på alle trinn er velkomne. Arrangementet er gratis.

Send påmelding til nina@kunstnerneshus.no / 976 97 085

Program

18:00 - Lett servering og ønsker velkommen

18:15 - Presentasjon av høstens program og formidlingstilbud til skolene

19:00 - Workshop

19:30 - Vi samles rundt pizza i Lofthus Samvirkelag