Kuratoromvisning i Arkivets arabesk


19.01.20

Velkommen til åpen omvisning i utstillingen Arkivets arabesk - linjer gjennom Guttormsgaards arkiv med kurator Ellef Prestsæter. Omvisningen varer i 45 minutter og holdes på utstillingens siste dag - gratis og åpen for alle!

Om utstillingen

Guttormsgaards arkiv er en enestående samling av  "kunst med kjent og ukjent opphav" som unndrar seg etablerte inndelinger og kategorier.

En linje er det sporet et materiale etterlater idet det passerer et annet materiale. Det er blyantens og penselens eller pennens spor over papir eller lerret. Det er pinnens eller fingrenes spor i leire og meiselens spor i stein. Det er høveljernets spor over treplanken og plogens fure i jorden. Det er algoritmens vei gjennom databasen,  Pantos besøk i arkivet og skipets seilas fra normannisk kirkegraffiti til sovjetiske tobakkskrin. Alt som lever beveger seg, og alt som beveger seg lager arabesker i tid og rom. Har du laget noen arabesker i det siste?​

Denne utstillingen er del av Tegnetriennalens utvidede program «Før og etter streken» som åpner opp for en større refleksjon rundt tegningen som allmennmenneskelig uttrykksform og som verktøy for å forstå verden og oss selv.