Skoleaktiviteter i Per Kleiva utstillingen

Målgruppe: 1. klasse – Vgs. 3

Kunstnernes Hus hilser deg og dine elever varmt velkomne til lærerike omvisninger og kreative verkstedsoppgaver i forbindelse med Per Kleivas utstilling Kniv i vatn.

Omvisninger og verksted er lagt opp i henhold til læreplanverkets kompetansemål og tilrettelegges alderstrinnet. Har du som lærer spesifikke ønskemål knyttet til et tema dere jobber med i klasserommet kan vi vinkle omvisningene med hensyn til dette.


Omvisningene i Per Kleivas utstilling Kniv i vatn veksler mellom fortelling og filosofiske samtaler der vi undersøker Kleivas kunst i lys av språk og samfunnsrelevante og påstander. I filosofiske samtaler er det ikke svarene i seg selv som er viktigst, men det å ta stilling og tenke ut gode forklaringer, og fremfor alt å trene på å se en sak fra flere sider. Vi ser at Kleivas kunstnerskap kan åpne for innsikt om en kunstnerisk epoke, men også en samfunnsmessig tidsånd på 60, 70 og 80-tallet. I nyere arbeider vil vi kunne sette dette i sammenheng med politiske og ideologiske problemstillinger i vår egen tid. Samtidig er Kleivas kunstnerskap tidløst i den forstand at hans motivkrets er knyttet opp mot grunnleggende spørsmål som berører menneskets evigvarende og konfliktfylte forhold til naturen så vel som andre kulturer. Gjennom dette vil hans arbeider kunne aktivisere etiske så vel som estetiske begreper og uttrykk som går på tvers av ulike genre og visuell kultur, som symboler, politiske allegorier, estetiske kontraster, gjentagelser og arketyper som ikke bare er relevante for norskfaget, men som elevene også vil kunne kjenne igjen fra musikk, film, musikkvideoer, litteratur, religion, tegneserier, reklame og spilleestetikk.


I verkstedet tar vi opp tråden fra Kleivas intrikate og mangefasetterte samspill mellom språk og bilde og jobber eksperimentelt med collage. Oppgaven handler om å sette bilder, symboler, tegn og mønster fra hverdagen inn i nye sammenhenger. Avslutningsvis snakker vi om hvordan tekst og bilder skifter mening i nye omgivelser.

Ønsker du å få tilsendt lærerveiledning med utfyllende informasjon og tips om hvordan dere kan forberede dere og jobbe videre med Per Kleiva og hans kunstnerskap i klasserommet, ta kontakt med