Del din kunsthistorie fra Kunstnernes Hus

Den fysiske kunstopplevelsen er fratatt oss for en periode. Det har skjedd før, og det vil skje igjen, men dette er heldigvis bare parenteser i historien. Parentesene tar ikke fra oss det vi allerede eier.

Gjennom 90 år har Kunstnernes Hus vært en arena for mange og mangslungne kunstopplevelser, som ligger bevart i minnet til den som var der.

Med dette vil vi oppfordre dere, kjære publikum, til å gjenkalle noen av opplevelsene dere bærer med dere, for å dele dem med oss og med hverandre gjennom tekst. I den parentesen vi nå er inne i, har digitale avbildninger og omvisninger en umistelig verdi. Teksten, på sin side, har en annen fysikk. Den fremkaller andre aspekter av opplevelsen i oss. Vi savner det fysiske møtet nå!

Alle er velkommen til å sende inn sin tekst! Hvilken form teksten skal ha er opp til deg, men lengden bør ikke overstige 1 side/2000 tegn. Send teksten i word-format til: post@kunstnerneshus.no. Skriv 'kunstopplevelser' i emnefeltet, og oppgi gjerne navn og alder. Ved å sende inn en tekst samtykker du til at denne kan bli publisert på Kunstnernes Hus' nettside eller andre digitale plattformer, gjennom hele jubileumsåret 2020.

Trenger du inspirasjon? Ta en titt i vårt utstillingsarkiv!

Øvre bilde:

  • Daisuke og Ina fra Louise Dany i Per Kleiva-utstillingen Kniv i vatn (2018)
  • Publikum i utstillingssalene, Tegnetriennalen 2019 (Jan Khür, 2019)
  • Performance ved Monica Winther, åpning av Tegnetriennalen 2019 (Jan Khür, 2019)
  • Destiny's Atelier under performancen Destiny's Gratinée (2019)

Nedre bilde:

  • Statens 128. kunstutstilling (2015)
  • Kjell Varvin i sin utstilling på Kunstnernes Hus (2017)
  • Vanessa Baird: To Everything There is a Season (2014)
  • Åpning av Avgangsutstillingen (2013)