Skoler og barnehager

KH JH workshop 6680

Gjennom skolene når vi et mangfoldig publikum og legger til rette for tverrfaglige kunstopplevelser. Kunstnernes Hus samarbeider tett med ulike skoler over hele Oslo og Bærum. Vi tilpasser tilbudet vårt til barn i barnehage, unge og skoleklasser opp til videregående skole og kunstskoler. Vi inviterer vårt unge publikum til å oppleve, analysere og engasjere med kunst, kunstnere og deres praksis.

Aktuelle utstillinger:

Hanne Tyrmi - Hester dør stående

De kommende to månedene vil du få muligheten til å ta med deg elevene og besøke utstillingen med den litt snodige tittelen Hesterdør stående, av Hanne Tyrmi.
Du kan tenke på et besøk i utstillingen i forlengelsen av fag som norsk, samfunnsfag og kunst og håndverk. Dette er en utstilling som bærer kimen til så mye språk, så mange ord og sammensatte uttrykk med betydning for barn og unge i en større sosial sammenheng. Gjennom dette treffer utstillingen en nerve i det tverrfaglige målet i læreplanen, Folkehelse og livsmestring. Vi legger opp til interaktiv deltagelse og elevene får oppgaver der de i møte med kunsten får dikte og leke med språk.

Utstillingen er fylt med annerledes og magiske skulpturer i store format, men også bitte små og skjøre kunstverk som knapt fyller en håndflate. For det meste er de laget av bly, men også av resirkulert papp, brukte tekstiler og klassisk bronse. Blyets mange egenskaper er interessant sett ut fra et naturfaglig perspektiv, egenskaper som Tyrmi utnytter på ulike måter og som elevene kan lære av.

Vi tilbyr også verksted for de som ønsker det. Verkstedsaktivitetene er utviklet i forlengelsen av formidlingen i utstillingen og her får elevene gruppevis utforske materialer og problemstillinger fra Tyrmis utstilling.

Utstillingen er åpen i perioden 29. januar til og med 20. mars 2022.

IMG 8836

Skoleklasser og barnehager

Vi tilbyr gratis omvisninger og verksted for barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Omvisningene er basert på dialog og er fundert i prinsippene om en filosofisk samtale som tilpasses den enkelte gruppen. Har dere ønskemål med hensyn til innhold så kan vi være behjelpelige med det.

Kontakt formidlingsansvarlig Nina Sundbeck-Arnäs Kaasa for å bestille en omvisning:

nina@kunstnerneshus.no eller +47 22 85 34 17.

KH JH workshop 6436

Kunstskoler

Gratis omvisning til alle kunstskoler! Våre utstillinger brukes av mange som en del av undervisningen. Omvisningene holdes av etablerte kunstnere eller kunsthistorikere med god forståelse for relevante og faglige problemstillinger.

Kontakt formidlingsansvarlig Nina Sundbeck-Arnäs Kaasa for å bestille en omvisning:

nina@kunstnerneshus.no eller +47 976 97 085.

Kunstnerneshus Jan Khur Tour 9477

Verksted

Etter skoleomvisninger og familieomvisninger på søndager er det verksted for barna på Atelier Felix. Billedkunstneren Annika Simonsson tematiserer utstillingen hvor barna får utforske materialer, verktøy og teknikker relatert til kunstneren i utstillingen. Barna får utfolde seg kreativt og de får sette frem det de har laget i en utstilling etterpå.

Vi arrangerer også verksted for skoleelever i skoleferier.

Kunstnernes Hus Jan Khur Felix 9376