Kunstnernes Hus Kino presenterer Mapping Distribution

I løpet av de siste årene har en rekke samtaler på tvers av kunst- og filmfeltene i Norge funnet sted om behovet for bedre alternative strukturer for produksjon og distribusjon av film. Trenger vi alternative systemer for alternative filmer? Kan allianser på tvers av kunstneriske felt skape bedre strukturer for kunstfilm og uavhengig film?

Bildeforslag AMIFF

Sammen med On & For Production and Distribution, har Kunstnernes Hus Kino invitert et utvalg aktører fra begge felt til å bidra i en serie videorefleksjoner. Videoene lanseres i løpet av mars og april og munner i en panelsamtale 20. april.

Vi har sett etableringen av nye kunstnerdrevne produksjonsselskaper, en mer kunstnerorientert filmutdanning og nye kinoer og festivaler dedikert til kunstfilm og uavhengig film.

Er det filmskapernes ansvar å bedre strukturene? I en tid der visningsplattformer i økende grad skreddersyr innhold for den enkelte bruker, hvordan kan filmskapere, distributører og formidlere nå nye og ulike publikummere? Hvordan bygge et nisjepublikum uten å bidra til den økende polariseringen av offentligheten vi ser i dag?

Prosjektet er rettet mot alle som arbeider med produksjon og distribusjon av kunst og film, men også alle andre interesserte publikummere.

On & For Production and Distribution er et europeisk samarbeidsprosjekt som er utviklet for å fremme og styrke bevegelige bilder-feltet ved å skape offentlige, diskursive arrangementer og ved å støtte utvikling og gjennomføring av prosjekter med bevegelige bilder.

On & For er initiert av den kunstnerstyrte produksjons- og distribusjonsorganisasjonen Auguste Orts (BE) i samarbeid med den AMI-orienterte filmfestivalen Kaunas International Film Festival (LT), det AMI-fokuserte kunstbyrået og distributør LUX/LUX Scotland, samt det kunstnerdrevne høyere utdanningsinstituttet Nordland Kunst- og filmfagskole (NO).

On & For er muliggjort med støtte fra Creative Europe-programmet fra EU.