Punk du monde - Samtale med Hedda Grevle Ottesen

Kunstakademiets Masterutstillingsprogram
15.05.19 — Kl 16:00 - 16:45

En samtale mellom Hedda Grevle Ottesen (avgangsstudent) og Emanuel Totland Frogner (can.mag i filosofi og frihetlig sosialistisk aktivist) vil bli holdt i Ottesens scenografi "The poem came floating towards us from the kitchen".
De skal diskutere kunstnerrollen som politisk konstruksjon og ressurs, innenfor klimaet av en avgangsutstilling inne i en statlig finansiert kunstinstitusjon. Videre vil de sette spørsmål ved hvorvidt Grevles arbeid har subversive kvaliteter, eller om hun "played herself" gjennom ett kommersielt merkevaresamarbeid, der moralske verdier og høy produksjonverdi har innvirkning på hvordan man opplever glede vs begjær.

Dette er en del av programmet for Avgangsustillingen PLURAL PLUR.