Hvordan forvaltes maleriet ved kunstakademiene?

17.01.19 — Kl 19:00

Velkommen til paneldebatt om Kunstakademiene og neste generasjons malere! Vi ønsker å undersøke de regionale forskjellene og premissene for utdannelsen av neste generasjon malere. Et bredt sammensatt panel fra Bergen, Trondheim og Oslo skal belyse problemstillingen fra forskjellige vinkler: historisk kontekst, regionale forskjeller, internasjonalt perspektiv, studenten som subjekt og maleri-teoretiske perspektiv for å nevne noen.

Deltakere er Åse Markussen, Eamon O’Kane, Stian S. Grøgaard, Apichaya Wanthiang, Tarald Wassvik. Arrangementet markerer konklusjonen for LNMs femtiårs-jubileum.

Om debatten

Kunstakademiene bærer et ansvar for maleriets framtid, gjennom å utstyre neste generasjons malere med verktøyene man trenger for å bringe maleriet videre. Men hvilke verktøy trenger framtidens malere å være utstyrt med? Hva er status for maleriet på kunstakademiene i dag? Hva sier kunstakademiene selv om maleriets plass i kunstutdanningen? Hva sier studentene? Og hva mener du?

Om deltakere

Åse Markussen (f. 1944) er cand.philol. fra Universitetet i Oslo og var tilknyttet Kunstakademiet som universitetsbibliotekar og senere førstebibliotekar for biblioteket. Markussen har arbeidet med Kunstakademiets historie siden 1995 og vil holde en innledning hvor hun redegjør for maleriutdannelsens situasjon ved Kunstakademiet i Oslo i perioden 1968 - 2018.

Eamon O’Kane (f. 1974) er billedkunstner og professor ved Kunst- og Designskolen i Bergen. O’Kane er udannet ved University of Ulster og Parsons School of Design og har hatt en svært produktiv karriere med mer enn 50 separatutstillinger over hele verden. I tillegg til omfattende utstillingsvirksomhet er O’Kane mottaker av en rekke priser og utmerkelser inkludert Fulbright-stipendet og Pollock Krasner Stiftelsens legat. Han har vært professor ved Kunst- og Designskolen i Bergen siden 2011.

Stian S. Grøgaard (f. 1956) er professor i teori ved Kunstakademiet i Oslo. Han er filosof, akustisk gitarist og skribent med mellomfag i filosofi, litteraturvitenskap og sosiologi. Norsk magistergrad i filosofi ved Universitetet i Oslo. Utdannet fra Statens kunstakademi, 1983-88.og var profesjonell maler i flere år med deltagelse på en rekke utstillinger. Kunsthistoriske hovedområder er tidlig malerisk modernisme fra impresjonismen til kubismen, Marcel Duchamp og amerikansk etterkrigskunst fram til 1980 (Minimal Art, Conceptual Art og enkeltkunstnere som Robert Smithson.

Apichaya Wanthiang (f. 1987) er billedkunstner og universitetslektor ved Kunstakademiet i Trondheim i tillegg til å være styremedlem i LNM. Wanthiang har sin bachelor-grad fra LUCA School of Arts i Brussel og MFA fra Kunsthøgskolen i Bergen. Hun har vært bredt utstilt i Norge og utenfor, blant annet ved Bergen Kunsthall, Kunstnerforbundet, Taipei Performing Arts Center og Martin van Blerk Gallery (Antwerpen). I 2018 viste hun den kritikerroste utstillingen Drivved og spøkelsesjegere i LNM.

Tarald Wassvik (f. 1986 Oslo) bor og jobber i Saksumdal, Lillehammer. Han er utdannet fra Kunstakademiet i Oslo (MFA 2014), Kunsthøgskolen i Bergen og Det kongelige danske kunstakademi i København. De siste årene har han har deltatt i en rekke utstillinger ved institusjoner og kunstnerdrevne visningssteder. I tillegg til egen kunstnerisk virksomhet driver han visningrommet Saksumdal Tempel sammen med Siri Leira og underviser ved linjen for visuell kunst ved Nansenskolen, Norsk Humanistisk Akademi.