Lærerkveld


03.09.19 — Kl 18:00 - 21:00

Bli kjent med høstens formidlingsaktiviteter på Kunstnernes Hus formidlingsaktiviteter på Kunstnernes Hus forankret i lærerplanens kompetansemål, og få en smakebit fra workshoptilbudet vårt. Lærere på alle trinn er velkomne. Arrangementet er gratis.

Høstens store begivenhet er Tegnetriennalen 2019 som holder åpent fra 8. november til 19. januar 2020. Utstillingen er et samarbeid mellom Kunstnernes Hus og Tegnerforbundet og tar for seg tegning som et selvstendig kunstnerisk medium, tegning som setter tanker og følelser i sving, som sier noe om det å være menneske. Vi planlegger et ambisiøst formidlingsprogram for skoleklasser på ulike trinn og det er det vi skal snakke om denne kvelden. Våre lærerkvelder er populære, så vær rask!

Send påmelding til nina@kunstnerneshus.no / 976 97 085.

Program

18:00 - Lett servering og ønsker velkommen

18:15 - Presentasjon av høstens program og formidlingstilbud til skolene

19:00 - Workshop

19:30 - Vi samles rundt pizza i Lofthus Samvirkelag