Kunstpolitisk roast

Debatt om kulturpolitikk
28.08.19

Vil du vite hva som er partienes kunst- og kunstnerpolitikk? Delta i kunstpolitisk roast i foajeen på Kunstnernes Hus! Her vil fagforeningene UKS og BOA sammen med styret i Kunstnernes Hus grille politikerne i deres prioriteringer og holdninger til kunstnerøkonominen, kunstens plass i byen, små- og mellomstore kunstinstitusjonenes kår, ateliersituasjonen, med mer. Publikum vil og få mulighet til å stille spørsmål direkte til sentrale kandidater til Oslo bystyre og kommunens kultur- og utdanningskomité. Ledes av styreleder for Norske Billedkunstnere Ruben Steinum.

Deltakere

Hallstein Bjercke, Oslo Venstres førstekandidat

Grete Horntvedt, kandidat for Oslo Høyre og medlem i kultur- og utdanningskomiteen i Oslo kommune

Rauand Ismail, kandidat for Miljøpartet De Grønne i Oslo og Grønn Ungdoms ungdomskandidat

Julie Lødrup for Oslo Arbeiderparti, bystyremedlem i Oslo bystyre og 1. sekretær i LO

Wanda Voldner fra SVs kulturpolitiske utvalg

Mikkel Øgrim Haugen, kandidat til bystyret for Rødt Oslo

Thuva Øverås, Oslo Arbeiderparti

Roastmaster for kvelden er Ruben Steinum, Oslo-basert kunstner og styreleder i Norske Billedkunstnere (NBK).

Arrangementet er et initiativ av Unge Kunstneres Samfund (UKS), i samarbeid med Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA) og Kunstnernes Hus.