Kunstnersamtale: Morten Andenæs og Jana Winderen


04.08.19

Velkommen til finissage og kunstnersamtale mellom Morten Andenæs og Jana Winderen på søndag ettermiddag! I forbindelse med avslutningen av Andenæs og Winderens soloutstillinger, respektivt "I Remind Me of You" og "Rising Tide", kommer begge kunstnerne tilbake til huset for å snakke sammen om sitt arbeid. Velkommen til en åpen samtale om fotografi og fonografi, avtrykk av lys og avtrykk av lyd, det å se og det å lytte.

Samtalen holdes på Atelier Felix.

Om Morten Andenæs

Morten Andenæs har markert seg sterkt innenfor norsk fotografi de seneste årene med sitt konsise og poetiske billedspråk og med sine litterære tekster om fotografi. Arbeidene fokuserer på båndene mellom mennesker, på rollene vi inntar og blikkene vi møter verden med. Gjennom sine dunkle og ladete bilder av mennesker, dyr, landskap og objekter, skaper kunstneren fotografier som speiler våre fantasier og lengsler.

Les mer om utstillingen her:

https://morgenbladet.no/kultur/2019/07/minner-om-borgerskapet
https://kunstkritikk.no/sannhet-i-postproduksjonens-tid

Om Jana Winderen

Jana Winderens lydinstallasjon tilbyr en unik reise under havoverflaten - fra den thailandske Suan Gong Bay via Stillehavet, Karibien og Atlanterhavet til Barentshavet og havisen rundt Nordpolen. Basert på lydopptak med hydrofoner har Winderen skapt en omsluttende 30-kanals lydinstallasjon som gir oss mulighet til å oppleve kommunikasjonen mellom fisk, krepsdyr og hvaler. Gjennom å presentere et lydunivers som normalt er utilgjengelig for det menneskelige øret, vender kunstneren vår oppmerksomhet mot økosystemene i naturen og kretsløpene vi er en del av. Vi entrer et ukjent territorium; havet har alltid vært forbundet med mystikk, myter og historier. Samtidig får vi en konkret og sanselig opplevelse av å lytte under vann.

Les mer om utstillingen her:

https://morgenbladet.no/kultur/2019/07/i-lydenes-rike
https://subjekt.no/2019/06/24/viser-seg-nok-en-gang-frem-som-en-av-landets-mest-interessante-lydkunstnere/
https://www.dn.no/magasinet/musikk/alt-er-musikk-bare-du-lytter-lenge-nok/2-1-640259