Kultur & Kritikk

Kunstseksjonen i Kritikerlaget inviterer til søndagsseminar
25.10.20

Mangfoldsdebatten er høyaktuell i kunstfeltet, men dens implikasjoner har i liten grad vært problematisert i selve kunstkritikken. Norsk kritikerlag inviterer derfor til søndagsseminar om kunstkritikkens blindsoner. Går vi glipp av innsikter om både kunsten og oss selv?

Påmelding per e-post til kritikerlaget@kritikerlaget.no, innen 23. oktober.

Om seminaret

Seminaret er praktisk innrettet, der vi vil presenteres for komplementerende innganger til hovedstrømmen i kunstkritikken forankret i bidragsyternes egne praksiser, det være seg via urfolksperspektiv, nord/sør-problematikk eller klassespørsmål.

I tillegg til å adressere kritikkens kulturkritiske, etiske og politiske kapasiteter, vil «Kultur og Kritikk» forhåpentlig også åpne opp for en bredere samtale om kritikkens formative potensial i en tid hvor ideer om globalisering, post-kolonial erkjennelse, representasjon og kulturbegreper stadig rekonfigureres.

Innlegg ved Irene Snarby, Grace Tabea Tenga og Zofia Cielatkowska. Introduksjon ved Charlotte Bik Bandlien.

Påmelding per e-post til kritikerlaget@kritikerlaget.no, innen 23. oktober.

Om deltakerne

Irene Snarby (1967) er kunsthistoriker, skribent og kurator og har arbeidet i feltet samisk kunst siden tidlig 1990-tall. Pt PhD-stipendiat ved UiT / Norges Arktiske Universitet tilknyttet WONA: Worldling Northern Art. Snarby har bl.a virket ved Sámiid Vuorká-Dávvirat, De Samiske Samlinger i Karasjok, nå del av RiddoDuoattarMuseat, og vært medlem av Sametingets innkjøpskomité for samtidskunst og dáiddaduodji.

Grace Tabea Tenga (1994) er psykologistudent, afrikansk-estetisk danser i kompaniet Tabanka, aktivist, skribent og kunstkritiker. Arrangementsansvarlig for fagprogrammet til African Students Association og styremedlem i FRI Oslo og Viken. Tenga skriver fra et kritisk feministisk og dekolonialt perspektiv for en rekke tidsskrifter, deriblant Klassekampen, Shakespearetidsskriftet, Scenekunst, Periskop, Ballade mm.

Zofia Cielatkowska (1981) er kunstkritiker, filosof og kurator. Hun har en doktorgrad i filosofi fra 2013. Hennes fokusområder er samtidens utfordringer i forhold til makt, ekskludering og marginalisering, og sosiale spørsmål innenfor kunst og kultur. Cielatkowska skriver for ulike magasiner som Kunstkritikk, Hyperallergic med flere og er medlem av AICA og Norsk kritikerlag. Hun bor i Oslo.

Charlotte Bik Bandlien (1977) er antropolog med visuell og materiell kultur som felt, tilknyttet Kunsthøgskolen i Oslo i en teoristilling siden 2011. Hennes interdisiplinære arbeid er sentrert rundt kontemporære forutsetninger for kulturkritikk, og innbefatter forskning, formidling, kunstnerisk utviklingsarbeid og kritikk. Bandlien satt i arbeidsutvalget for kunstseksjonen i Norsk Kritikerlag 2018-2020 og er initiativtaker til arrangementet.

«Kultur & Kritikk» arrangeres av kunstseksjonen i Norsk kritikerlag. Arrangementet er generøst støttet av Norsk kulturråd og Fritt Ord.