Arven fra 1968


10.11.18 — Kl 13:00

Velkommen til lanseringen av Norsk kunstårbok 2018, med spesial tema: "Arven etter 1968" og panelsamtale om kunst og motkultur. Hovedinnleder er kurator og kunstviter Elissa Auther fra Bard College i New Yorkt. Hun møter Natalie Hope O’Donnell som er kurator for samtidskunstdelen av prosjektet Munchmuseet i bevegelse 2016-2019, og kunstner Geir Tore Holm som blant annet står bak prosjektet «Sørfinnset skole/ the nord land» i Gildeskål i Nordland.

Norsk kunstårbok er den eneste årlige bokutgivelsen om norsk kunstliv. Gjennom spesialebestilte artikler, intervjuer og presentasjoner av utvalgte kunstnere og utstillinger gir boken et bredt bilde av norsk samtidskunst.

Samtalen foregår på engelsk og blir ledet av Ketil Nergaard.

Arrangementet starter klokken 13:00 i kinoen.

Det er i år 50 år siden 1968. Året står som symbol for et opprør som førte til grunnleggende endringer innenfor kjønnsroller, religion, normer og autoritetsstrukturer. Norsk kunstårbok 2018 markerer jubileet med se på hvordan sekstiårenes politiske og kulturelle omveltninger endret også kunsten og kunstverdenen.

Simen J. Helsvig skriver om begrepet samtidskunst og om framveksten av en global kunstoffentlighet, Bjørn Hatterud skriver om kunst og motkultur, Marthe Ramm Fortun skriver om maktforholdene i kunstfeltet i lys av #MeToo- bevegelsen og Karin Hellandsjø skriver om Henie Onstad kunstsenter som åpnet i 1968.

Boken inneholder også en rekke korttekster av norske kunstnere om deres forhold til «1968», samt artikler om kunstmiljøet i norske byer, om LIAF og Momentum, Katie Patersons Framtidsbiblioteket og presentasjoner av en rekke kunstnere og verker.