Boklansering: Arve Rød


04.12.19

Velkommen til lansering av utgivelsen «Arve Rød. Tekster 2005–2019» på Kunstnernes Hus!

«Arve Rød. Tekster 2005–2019» er en samling utvalgte kritikker og essay publisert i aviser, bøker og utstillingskataloger. Forfatteren er en av de lengst aktive blant nåværende kunstkritikere i Norge. Han har vært kunstanmelder i avisene Dagens Næringsliv (2007–2012) og Dagbladet (2014–d.d.), og har publisert tekster om kunst og kunstnere i en rekke sammenhenger siden 2000.

Under lanseringen blir det en samtale mellom Arve Rød og Ketil Nergaard. Det blir lett servering, og anledning til å ta et glass i baren etterpå! Lanseringen er gratis og åpen for alle.

Utdrag fra forordene

Boken har forord av Ketil Nergaard, Ane Hjort Guttu og Arve Rød:

«En tid etter at jeg var ferdig utdannet fra kunstakademiet begynte mange unge kunstnere å skrive kritikk. Tilsynelatende var de mer meningsvillige, og mer fortrolige med en kunstoffentlighet, enn kunsthistorikerne fra universitetet, som syntes å finne samtidskunsten for uberegnelig å hanskes med. Omtrent samtidig fant også jeg ut at tekst og skriving kunne være interessant i seg selv, og at ateliererfaringen kunne være et utgangspunkt for å skrive om kunst, like gjerne som å lage den. Tilnærmingen har altså ikke vært verken akademisk eller spesielt institusjonskritisk. Den har nok mer til felles med den ofte famlende samtalen om kunst slik man finner den blant kunstnere, en samtale som springer ut fra en virksomhet der formålet er usikkert og lite er bestemt på forhånd.»

- Arve Rød

«For mange avisfolk oppleves nok kunstkritikk som en anakronisme i et medielandskap der enhver artikkel forventes å generere merverdi i form av klikk, kommentarer og videreformidling i sosiale medier. Røds tekster gjør ingenting av dette. De får nok leseren til å tenke, men sjelden på en slik måte at de fører til umiddelbar aktivitet. Til det er de kanskje rett og slett litt for formfullendte.»

- Ketil Nergaard


«Kunstner-kritikeren kan vise mer forståelse, men også i noen tilfeller bli mindre overbærende mot kunsten som vises: Han har kunstnerens lille forakt for andre, dårligere kunstnere intakt. […] Når du selv mener at du er god, eller i hvert fall at du gjør ditt aller ytterste, er det smertefullt og irriterende å se din nestes ferdigtygde lettvintheter. Kunstner-kritikeren kjenner denne irritasjonen, ikke bare fra et analytisk ståsted, men fra dypet av sin nåværende eller tidligere kunstnersjel.»

- Ane Hjort Guttu

Om boken

Forord av Ketil Nergaard, Ane Hjort Guttu og Arve Rød.

Redaktør: Ketil Nergaard

Design: Camilla Skibrek

Forlag: Uten Tittel AS

Utgivelsen er støttet av Norsk kulturfond, Vederlagsfondet og Oslo kommune, Kulturetaten.